Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”.

Nr sprawy: 
1/POIG/2011
Data (wystawienia): 
2011-01-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn."Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowanie:

Serwisu kawowego dla 32 osób zawierającego:

Napoje: kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) - 1 filiżanka napoju/os., soki owocowe 200ml/os,  woda mineralna niegazowana 200 ml/os, ciastka 2 rodzaje (rogaliki z nadzieniem, ciasteczka kruche z marmoladą), po min. 2 ciastka/os.


Bufetu szwedzkiego z ciepłymi daniami wraz z obsługą kelnerską dla 32 osób:


Menu Bufet Ciepły: po jednej porcji każdego z dań na osobę: mięso min. 200 g/os i ryba min. 200g/na os., ziemniaki opiekane min. 200g/os i ryż min. 200g/os, warzywa z wody min. 150g/os.


Menu Bufet Zimny: deski wędlin (3 rodzaje) i mięs pieczonych (3 rodzaje) min.100 g/os, kompozycje sałat (2 rodzaje) min. 150 g każdej kompozycji/os .

Wino stołowe (białe lub czerwone)100 ml /os.

Deser: ciasto - szarlotka i sernik 1 kawałek (min. 100g) każdego rodzaju ciasta/os, napoje - kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) 1filiżanka napoju/os. - soki owocowe 200ml/os - woda mineralna niegazowana 200 ml/os.


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również do: przygotowania bufetów (stoły itp.), obsługi kelnerskiej, zapewnienia zastawy do ww. menu, zapewnienia obrusów, serwetek, transportu. Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Wszystkie elementy menu powinny być przygotowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kryteria oceny:

Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 90%

Zakres przedstawionego menu:10%

Miejsce realizacji usługi: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2011-01-14
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 11
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2011-01-12 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Pokój numer: 
53
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_poig.doc110.5 KB