Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AWM/NAW/19/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-11-18 15:00
AZP/US/38/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-11-06 12:00
AZP/US/35/APP-073/ZPU/1/8/2019 Język niemiecki w zawodzie farmaceuty usługi społeczne 2019-10-30 12:00
AZP/US/36/APP-073/ZPU/1/6/2019 Język niemiecki w zawodzie kosmetologa usługi społeczne 2019-10-30 12:00
AZP/US/37/APP-073/ZPU/1/7/2019 Język angielski w zawodzie kosmetologa usługi społeczne 2019-10-30 12:00
AZP/US/34/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-10-17 09:00
AZP/US/33/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-10-17 12:00
AZP/US/29/ABK/073/4/2019 Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking usługi społeczne 2019-10-15 12:00
AZP/US/30/DWF-073/ZPU/1/4/2019 Język niemiecki w zawodzie farmaceuty usługi społeczne 2019-10-14 12:00
AZP/US/31/DWF-073/ZPU/1/3/2019 Język angielski w zawodzie kosmetologa usługi społeczne 2019-10-14 12:00
AZP/US/32/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Język niemiecki w zawodzie kosmetologa usługi społeczne 2019-10-14 12:00
ANZ.0601.POIR.WK.KK.1.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu usługi społeczne 2019-09-18 15:00
AZP/US/28/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” usługi społeczne 2019-09-10 12:00
AZP/US/27/APP-073/ZPU/2/2019 Marketing instytucji publicznej - szkolenie dla władz UMB usługi społeczne 2019-08-09 12:00
AZP/US/26/DWF-073/ZPU/1/6/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-08-07 12:00
AZP/US/25/APP-073/MSD/02/2019 Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2019-08-01 12:00
AZP/US/24/VAMP/003/2019 Sukcesywne wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów według załączonego schematu, na potrzeby projektu pn.: „Analiza mowy narzędziem wczesne usługi społeczne 2019-07-30 12:00
AWM/NAW/14/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w jęz. angielskim w formie warsztatów praktycznych „Narzędzia chemometryczne w analizach omicznych” dla pracowników i doktorantów partnerów w projekcie „Opracowanie narzędzi omicznych (...)" usługi społeczne 2019-08-27 15:00
AWM/NAW/13/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Współczesne trendy w zastosowaniu technik separacyjnych w połączeniu z tandemową spektrometrią mas do badań metaboliczno-lipidomiczno-proteomicznych – warsztaty praktyczne” usługi społeczne 2019-08-09 15:00
AZP/US/23/TIN.074.48.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami usługi społeczne 2019-07-08 12:00
AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-06-04 14:00
AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2019-05-16 12:00
ADN.0601/COFUND/ImPRESS/1/2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej i przygotowania obiadu w restauracji w ramach Projektu o akronimie: ImPRESS nr 754432 usługi społeczne 2019-05-07 12:00
AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 Szkolenie dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Uczelni Wyższej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO usługi społeczne 2019-05-09 12:00
AZP/US/19/DWF-073/ZPU/1/4/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-05-06 12:00
AZP/US/16/CSM/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu dwóch szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób, techników i informatyków Centrum Symulacji Medycznej. usługi społeczne 2019-04-24 12:00
AWM/NAW/5/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi studentów zagranicznych przez cały cykl kształcenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w projekcie: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)" usługi społeczne 2019-03-29 15:00
AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny usługi społeczne 2019-03-18 12:00
AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-03-14 12:00
AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-03-13 12:00
AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019 Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii, z podziałem na 6 części: usługi społeczne 2019-03-05 12:00
AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-02-25 09:00
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-25 12:00
ABTT-074-W/01/2019 usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2019-02-18 12:00
AWM/NAW/2/2019/TM Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej usługi społeczne 2019-02-22 15:00
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB usługi społeczne 2019-02-13 12:00
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2019-01-30 12:00
AWM/NAW/1/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi społeczne 2019-01-31 15:00
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/2/CSM/19/2019 zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/1/CSM/20/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE usługi społeczne 2019-01-11 12:00
AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2019-01-08 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-11-30 11:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-10-17 10:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-06-12 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBIT usługi społeczne 2018-03-19 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00