Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AWM/NCBR/19/2020/TM Preparation and execution of the training service consisting in conducting classes in English for the students (...) as part of the project: “The Integrated Education Quality Development Program (...)" usługi społeczne 2020-10-12 15:00
AWM/NCBR/19/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów (...) w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia (...)" usługi społeczne 2020-10-12 15:00
AZP.25.4.31.2020 Przeprowadzenie szkolenia „Skanowanie wewnątrzustne” dedykowanego nauczycielom akademickich UMB usługi społeczne 2020-08-13 12:00
AZP.25.4.30.2020 Przeprowadzenie szkolenia „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” dedykowanego nauczycielom akademickim UMB usługi społeczne 2020-08-19 12:00
AZP.25.4.29.2020 Zapytanie ofeWykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu M usługi społeczne 2020-06-17 12:00
AZP.25.4.28.2020 Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2020-06-15 12:00
AWM/NCBR/07/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w ramach szkoły letniej w Kownie dla doktorantów w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie ..." usługi społeczne 2020-05-20 15:00
AWM/NCBR/07/2020/TM Preparation and implementation of a training service consisting in the execution of classes at the Kaunas Summer School for doctoral students within the project: "Interdisciplinary, international doctoral studies..." usługi społeczne 2020-05-20 15:00
AZP.25.4.26.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Rejestracja produktów leczniczych” usługi społeczne 2020-05-11 12:00
AZP.25.4.25.2020 Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej. usługi społeczne 2020-04-01 12:00
AZP.25.4.27.2020 Wizyta Studyjna w Gabinecie Rehabilitacyjnym II usługi społeczne 2020-03-23 12:00
AZP.25.4.24.2020 przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach” usługi społeczne 2020-05-25 12:00
AZP.25.4.23.2020 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2020-03-11 09:00
AZP.25.4.21.2020 Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy usługi społeczne 2020-03-05 12:00
AZP.25.4.22.2020 „Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” – cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana) usługi społeczne 2020-03-05 12:00
AZP.25.4.20.2020 Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach” usługi społeczne 2020-02-25 12:00
AZP.25.4.19.2.2020 Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę usługi społeczne 2020-02-20 12:00
AZP.25.US16.DWL.073.ZPU.2.3.2020 Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej usługi społeczne 2020-02-19 12:00
AZP.25.US.18.APP.073.ZPU3.4.2020 Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017 usługi społeczne 2020-02-19 12:00
AZP.25.US13.DWNZ.ZPU.2.2020 WIZYTA STUDYJNA: GABINET REHABILITACYJNY II usługi społeczne 2020-02-17 12:00
AZP.25.US.17.DWL.073.ZPU.1.2020 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2020-02-20 12:00
AZP.25.US14.DWNZ.ZPU.3.2020 WIZYTA STUDYJNA: GABINET REHABILITACYJNY I usługi społeczne 2020-02-12 12:00
AZP.25.US.9.DWL.073.ZPU2.1.2020 Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, obejmującego zajęcia warsztatowe (dla studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB). usługi społeczne 2020-02-11 12:00
AZP.25.US15.DWL.073.ZPU2.2.2020 Szkolenie "VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej" usługi społeczne 2020-02-11 13:00
AZP.25.US.7.APP.073.ZPU3.7.2020 „Szkolenia z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana) w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” usługi społeczne 2020-02-10 12:00
AZP.25.US.12.APP.073.ZPU3.2.2020 „Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu” usługi społeczne 2020-02-06 12:00
AZP.25.US.3.APP.073.ZPU3.11.2020 Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami usługi społeczne 2020-02-05 12:00
AZP.25.US.10.APP.073.ZPU3.1.2020 „Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry” usługi społeczne 2020-02-07 12:00
AZP.25.US.8.ABTT-074.07.2020 Szkolenie „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Wycena wyników prac naukowych” usługi społeczne 2020-01-23 12:00
ARE.0601/COFUND/ImPRESS/1/2020 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji w ramach na spotkanie MID-TERM Review Meeting w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakre usługi społeczne 2020-01-21 10:00
AZP.25.US.2.DWL-073.ZPU2.4.2020 Przeprowadzenie modułowego szkolenia „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej” dedykowanego wykładowcom akademickim UMB usługi społeczne 2020-01-21 12:00
AZP.25.US.6.APP.073.ZPU3.8.2020 „Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry” usługi społeczne 2020-01-17 12:00
AZP.25.US.1.APP-073.ZPU3.2.2020 I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AZP/261/US/53/APP-073/ZPU3/5/2019 Szkolenie „Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych” usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AZP.25.US.5.APP.073.ZPU3.9.2020 „Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu” usługi społeczne 2020-01-16 12:00
AZP/US/39/ABTT-074.07.2019 Szkolenie „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Wycena wyników prac naukowych” usługi społeczne 2020-01-14 12:00
AZP/261/US/52/APP-073/ZPU3/4/2019 Szkolenie „Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej” usługi społeczne 2020-01-10 12:00
AZP/261/US/50/APP-073/ZPU3/3/2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu walidacji metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” usługi społeczne 2019-12-23 12:00
AZP/261/US/48/ DWL-073/ZPU/3/2019 Nazwa kursu : kurs ALS - kurs resuscytacyjny usługi społeczne 2019-12-19 12:00
AZP/261/US/47/APP-073/ZPU/3/2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, cyklu szkoleń zamkniętych z zarządzania projektami dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2019-12-17 12:00
AZP/US/42/DWF-073/ZPU/1/9/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-12-13 12:00
AZP/261/US/44/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-12-06 12:00
AZP/US/40/APP-073/ZPU3/ 1 /2019 Warsztaty z komunikacji w zespole interdyscyplinarnym usługi społeczne 2019-11-27 12:00
AZP/US/38/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-11-06 12:00
AZP/US/34/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-10-17 09:00
AZP/US/33/DWL-073/ZPU/2/2019 Kurs j. angielskiego dla studentów UMB z elementami specjalistycznego j. medycznego. usługi społeczne 2019-10-17 12:00
AZP/US/29/ABK/073/4/2019 Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking usługi społeczne 2019-10-15 12:00
ANZ.0601.POIR.WK.KK.1.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu usługi społeczne 2019-09-18 15:00
AZP/US/28/APP-073/PSZ/1/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” usługi społeczne 2019-09-10 12:00
AZP/US/26/DWF-073/ZPU/1/6/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-08-07 12:00
AZP/US/23/TIN.074.48.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w obiektach zabytkowych: prawo budowlane po zmianach i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami usługi społeczne 2019-07-08 12:00
AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-06-04 14:00
AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2019-05-16 12:00
ADN.0601/COFUND/ImPRESS/1/2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej i przygotowania obiadu w restauracji w ramach Projektu o akronimie: ImPRESS nr 754432 usługi społeczne 2019-05-07 12:00
AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 Szkolenie dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Uczelni Wyższej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO usługi społeczne 2019-05-09 12:00
AZP/US/19/DWF-073/ZPU/1/4/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-05-06 12:00
AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-03-14 12:00
AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-03-13 12:00
AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-02-25 09:00
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-25 12:00
ABTT-074-W/01/2019 usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2019-02-18 12:00
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB usługi społeczne 2019-02-13 12:00
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2019-01-30 12:00
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/2/CSM/19/2019 zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2019-01-08 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-11-30 11:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-10-17 10:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-06-12 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBIT usługi społeczne 2018-03-19 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00