Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
ADN/0600/SDUB/2019 Szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia usługi szacowania wartości 2019-03-04 12:00
DWL-073/ZPU/ 3-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 4-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 5-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia usługi szacowania wartości 2018-12-21 12:00
DWF-073/ZPU/1/1/2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy w ramach szkoleń dla studentów z zakresu kosmetologii. usługi szacowania wartości 2018-12-14 15:00
DWF-073/ZPU/1/2/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim. usługi szacowania wartości 2018-12-05 15:00
DWNZ/ZPU/2/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/3/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Prywatnym Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi szacowania wartości 2018-11-24 15:00
APP-073/MSD/1/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi szacowania wartości 2018-09-24 (All day)