Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AGU-231R/46/2019 Koncepcja graficzno – materiałowa systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2019-06-03 15:00
AWM/NAW/7/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a Spanish internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)". usługi 2019-06-10 15:00
AWM/NAW/8/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a German internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)." usługi 2019-06-10 15:00
AWM/NAW/6/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a Norwegian internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok. (...)" usługi 2019-06-10 15:00
TKE-074/14/2019 Usługa techniczna przeglądu agregatów prądotwórczych usługi 2019-05-10 14:00
AWM/NAW/9/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego UMB kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia". usługi 2019-04-08 15:00
ABTT-0606-PT57 Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii usługi 2019-03-22 12:00
AWM/NAW/4/2019/TM Wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi 2019-03-15 15:00
AWM/NAW/3/2019/TM Przygotowanie tłumaczenia na osiem języków materiałów przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej UMB w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2019-03-11 15:00
1/CSM/2019 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni usługi 2019-02-11 14:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć "Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia" usługi 2018-12-17 15:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi 2018-11-23 (All day)
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium 1 usługi 2018-11-23 15:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
TIN.2110.PB.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy Pałacu Branickich usługi 2018-09-25 10:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
TIN.2110.PB.49.2018 Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2018-07-06 10:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ-074-1/2017 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2017-07-20 12:00
RPR/231/12/17 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-04-18 09:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/2/SDUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-12 12:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00