Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AGU.17.09.2020 Przeprowadzenie 3-tygodniowego treningu 36 kolarzy, z zapewnieniem opieki trenerskiej i archiwizacją danych. usługi 2020-09-28 11:00
TKE/25/2020 Usługa konserwacji i napraw dźwigów usługi 2020-09-22 14:00
ARE/BIOOPA/2/2020 na stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2020-09-16 15:30
ABTT/110/2020/01 wyłonienie Wykonawców, którzy będą pełnili rolę Brokerów Innowacji usługi 2020-09-04 12:00
SPHMF/1/2020 Projekt graficzny i wydruk wystawy planszowej oraz folderu, a także wykonanie i dostarczenie przestrzennych pylonów ekspozycyjnych, w ramach projektu „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” usługi 2020-08-14 12:00
AGU.213.6.2020 usługa polegająca na wykonaniu i montażu 456 sztuk mini rolet bezinwazyjnych, materiałowych( TERMO BLOCK), zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w załączniku usługi 2020-07-31 11:00
AGU.14.07.2020 Wyłonienie podwykonawcy- firmy CRO (Contract Research Organization). usługi 2020-07-22 10:00
AGU.213.5.2020 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ulotek trójstronnych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. usługi 2020-07-21 10:00
AWM/NAW/9/2020/TM Naniesienie zmian w istniejącym projekcie graficznym, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim i języku polskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (...) usługi 2020-07-22 (All day)
AGU.213.4.2020 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej wraz z montażem, na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym usługi 2020-06-30 10:00
AI.220.2020.017ZC Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „PPM: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” usługi 2020-06-25 23:59
AWM/NAW/8/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk kalendarzy studenckich w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok...." oraz w ramach ERASMUS + (...) usługi 2020-06-15 15:00
TIN.200.3.2020 Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz UMB usługi 2020-06-12 13:00
AGU.213.3.2020 Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2. usługi 2020-05-28 14:00
2020/BPLUS/ZO/02 Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 205 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań między innymi w projekcie pn.: Białystok PLUS usługi 2020-03-13 15:00
TZ.220.11.2020.ZO.9 Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich usługi 2020-03-09 (All day)
TZ.220.11.2020.ZO.8 Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia biurowego. usługi 2020-03-05 (All day)
AWM/NAW/6/2020/TM Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy usługi 2020-03-13 (All day)
ADN.6103.SUB/3/DN/20/001/3316.2020 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2020-02-25 15:00
1/CSM/2020 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2019/2020 - semestr letni usługi 2020-02-19 14:00
APR.0642.1.2020 Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki usługi 2020-02-12 15:30
2/ZPU3/GER-WSK/2020 Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej, dla studentów UMB usługi 2020-02-17 10:00
AWM/NAW/1/2020/TM Organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów na studia anglojęzyczne z udziałem zagranicznych absolwentów w ramach projektu „Alma Mater Carissima..." dofinansowanego w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2020-02-17 15:00
AWM/NAW/7/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk zbioru dokumentów w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” usługi 2020-02-21 15:00
AWM/NAW/3/2020/TM Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome to Medical University of Białystok..." usługi 2020-02-14 15:00
AWM/NAW/2/2020/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uwzględniających informacje o zagranicznych absolwentach UMB usługi 2020-02-11 15:00
TZ.220.7.2020.3.4 Jednorazowy odbiór i utylizacja odpadów w tym niebezpiecznych (15-01-10, 16-05-06, 16-05-07, 16-05-08-, 16-05-09) usługi 2020-02-05 10:00
2020/BPLUS/ZO/01 Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem na potrzeby naukowe UMB usługi 2020-02-04 14:00
AGU.672.01.2020 Wyłonienie Wykonawcy na przetłumaczenie na język angielski treści tablic zewnętrznych i wewnętrznych, oraz korektę już istniejącego tłumaczenia w związku z realizacją projektu pt. „ System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB" usługi 2020-01-24 12:00
ARE/BIOOPA/1/2020 na stanowisko wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 o wykonani usługi 2020-01-24 15:30
AWM/NAW/23/2019/TM Pozycjonowanie anglojęzycznej strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w ramach projektu pt. „Azymut Ameryka..." (NAWA) usługi 2020-01-24 15:00
AWM/NAW/1/2020/TM Organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów na studia anglojęzyczne z udziałem zagranicznych absolwentów w ramach projektu „Alma Mater Carissima..." dofinansowanego w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2020-01-24 15:00
ABTT/II2.0/BR/8 Usługa oceny blokowania kanału potasowego hERG / Service of assessment of blocking hERG potassium channel usługi 2019-12-23 12:00
2019/BPLUS/ZO/02 Wykonanie usługi cateringowej dnia 20.11.2019 usługi 2019-11-19 12:00
DWL-073/ZPU2/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie bilansów kompetencji zawodowych i informatycznych na wejściu i wyjściu do/z I edycji projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”. usługi 2019-11-07 12:00
ADN/BIOOPA/2/2019 na stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2019-10-24 15:30
ADN/BIOOPA/1/2019 na stanowisko trzech wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 usługi 2019-09-16 15:30
2019/BPLUS/ZO/01 Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB usługi 2019-09-04 12:00
AGU-231/SZ/1/2019 Organizacja szkolenia pt. “Zdrowie kobiety – nowe trendy w diagnostyce i terapii” w ramach szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych. usługi 2019-08-02 12:00
1/FL/2019 Przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie 140 egzemplarzy skryptu w ramach projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu” usługi 2019-07-16 14:00
AGU-231R/46/2019 Koncepcja graficzno – materiałowa systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2019-06-03 15:00
ABTT-0606-PT57 Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii usługi 2019-03-22 12:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00