Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
ABTT-0606-PT57 Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii usługi 2019-03-22 12:00
AWM/NAW/4/2019/TM Wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi 2019-03-15 15:00
AWM/NAW/3/2019/TM Przygotowanie tłumaczenia na osiem języków materiałów przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej UMB w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2019-03-11 15:00
AGU-231-02-01 wykonanie 60 plakatów i 5 rollupów usługi 2019-03-04 10:00
TKE -074/6/2019 Usługa świadczenia usług telekomunikacyjnych stacjonarnych usługi 2019-02-28 (All day)
AGU-231K Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części usługi 2019-02-15 12:00
1/CSM/2019 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni usługi 2019-02-11 14:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć "Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia" usługi 2018-12-17 15:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi 2018-11-23 (All day)
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium 1 usługi 2018-11-23 15:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
1/GER/2018 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2018-11-05 12:00
5/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy (postępowanie nr 2). usługi 2018-10-29 12:00
4/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy. usługi 2018-10-12 12:00
TIN.2110.PB.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy Pałacu Branickich usługi 2018-09-25 10:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
AGU-235/15/2018 Dzierżawa kserokopiarek w poszczególnych działach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-08-31 12:00
AGU Wykonanie i montaż szafek i wieszaków do szatni usługi 2018-08-17 10:00
AGU/09/08/2018 Zaprojektowanie , wykonanie i montaż wieszaków do szatni usługi 2018-08-17 10:00
AGU/2/09.08.2018 Urządzenie typu wound maker. usługi 2018-08-14 10:00
TKE.074.18.2018 Zapytanie o cene usług konserwacji i napraw dźwigów usługi 2018-08-20 14:00
ABTT-0606-PT45/2018/03 na wykonanie usługi konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028” usługi 2018-07-20 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
ABTT-0606-PT45/2018/02 na wykonanie usługi konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028” usługi 2018-07-16 09:00
TIN.2110.PB.49.2018 Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2018-07-06 10:00
AGU-231/U/42/2018 Transport materiału biologicznego do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z jednostek uczestniczących w projekcie badawczym "Aktywny nadzór nad występowaniem kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce". usługi 2018-06-20 12:00
AGU-231/U/39/2018 Transport materiału biologicznego do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z jednostek uczestniczących w projekcie badawczym "Aktywny nadzór nad występowaniem kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce". usługi 2018-06-08 12:00
AGU-235/12/2018 Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. usługi 2018-06-04 12:00
AGU/SZ/1/2018 Zamówienie dotyczy organizacji dwudniowego szkolenia pt."Choroby neurozwyrodnieniowe w aspekcie starzejącego się społeczeństwa" usługi 2018-05-11 12:00
AGU/SZ/2018 Zamówienie dotyczy organizacji dwudniowego szkolenia pt. „Choroby neurozwyrodnieniowe w aspekcie starzejącego się społeczeństwa” usługi 2018-04-25 14:00
1/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2017/2018. usługi 2018-02-27 10:00
TIN.2111.CPat.1.2018 OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA UTWORZENIE BANKU TKANEK I KOMÓREK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU usługi 2018-02-15 15:00
AGU/01/2018 wyłonienie wykonawcy usługi wywozu kontenerów gruzowych z obiektów UMB usługi 2018-02-20 12:00
APP-49/CSM/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami usługi 2018-02-09 15:00
ABOWITT-0606-PT45 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2018-02-01 09:00
2018/BPLUS/ZO/03 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2018-01-09 14:00
2018/BPLUS/ZO/02 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała usługi 2018-01-08 14:00
2018/BPLUS/ZO/01 Wykonanie opisu do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych usługi 2018-01-08 14:00
AGU-231/1/U/2017 Postępowanie na usługę transportową próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-12-22 10:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
B+/2017/3 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. usługi 2017-12-12 16:00
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
B+/2017/2 Wykonanie opisu do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. (ze zminami z dnia 06.12.2017) usługi 2017-12-08 14:00
B+/2017/1 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2017-10-27 14:00
TIN.2111.DS1.1.105.2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-09-11 14:00
ABOWITT-0601-II+/2017/02 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej usługi 2017-07-31 12:00
ANZ-074-1/2017 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2017-07-20 12:00
RPR/231/12/17 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-04-18 09:00
14/ARKNOW/2017 Zapewnienie 50 uczestnikom projektu sześciomiesięcznego dostępu do siłowni, wykonanie dla każdego z uczestników 5 pomiarów RM, dobór indywidualnego obciążenia treningowego po każdym wykonanym pomiarze RM oraz programowanie go na kluczu Wellness usługi 2017-03-22 12:00
ABOWITT-0606-PT36 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2017-03-10 12:00
13/ARKNOW/2017 Przygotowania do druku oraz wydruk książek streszczeń na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017". usługi 2017-01-25 15:00
12/ERKNOW/2017 Przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób z zakresu wykorzystania pakietu R do statystycznej analizy danych genetycznych. usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
11/ARKNOW/2017 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017" usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
AGU-231/ 1 /U/2016 Postępowanie na usługę transportową taxi próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-01-04 12:00
ANZ/2/SDUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-12 12:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
ABOWITT-605-PT57-59/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-11-28 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
1/GER/2016 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2016-11-18 14:00
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00
ABOWITT-605-PT56/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polsk usługi 2016-10-04 12:00
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00
TIN/SRM.2111.AE.42.2016 Opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej i budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2016-04-12 14:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/UD/9/2015 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania w ramach projektu akronim: MOBIT usługi 2015-12-09 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/7/2015 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy pamiątkowej i montażu tej tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. usługi 2015-10-23 10:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/2/2014 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych, na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2014-06-06 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/1/2014 Wykonanie zlecenia na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-06-06 14:00
1/POIG/2014 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-01-15 12:00
1/POIG/2013 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2013-01-10 12:00
1/POIG/2012 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2012-01-10 12:00
1/POIG/2011 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2011-01-12 14:00