Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TKE-074/39/2017 Wykonaie ogrodzenia posesji Uniwersytetu Medycznnego w Białymstoku od strony ulicy Żelaznej roboty budowlane 2017-06-09 14:00
TKE-074/6/2017 Naprawa mocowania podstaw stolików odkładanych w sali wykładowej roboty budowlane 2017-02-06 (All day)