Zakup testów

Nr sprawy: 
TZ 220.2020.3.1
Data (wystawienia): 
2020-02-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Jednorazowy zakup testów Psychologicznych na podstawie załącznika.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-03-11
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Grzegorz Czech
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Proszę o podanie konta na które będzie dokonana zapłata.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-26 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_testy.docx13.46 KB
rodo_umb_bez_umowy025.pdf430.83 KB
zestaw_ofert_19.02.20r.docx14.79 KB