Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych, na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”.

Nr sprawy: 
ANZ.0601/POIG/UD/6/2/2014
Data (wystawienia): 
2014-05-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych na potrzeby konferencji zamykającej realizację projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”., na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w poniższej specyfikacji:

Zakres 1):

Lp. Produkt Ilość sztuk Opis szczegółowy wykonania
1. Zaproszenie w wersji papierowej oraz informacja o projekcie w języku polskim 200 - papier offsetowy 100 g/m²
-format A4,
-treść zaproszenia oraz informacja o projekcie w języku polskim
-druk dwustronny
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
2. Zaproszenie w wersji papierowej oraz informacja o projekcie w języku polskim i języku angielskim 50 - papier offsetowy 100 g/m²
-format A4,
-treść zaproszenia oraz informacja o projekcie w języku polskim i języku angielskim
-druk dwustronny
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 

 

Zakres 2):

Lp. Produkt Ilość sztuk Opis szczegółowy wykonania
1. Program/agenda 110 -papier offsetowy 100 g/m²,
-format A4,
-treść programu w języku polskim i angielskim,
-druk jednostronny/dwustronny
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
2. Plakaty promujące konferencję 7 Plakat:
-drukowany na papierze satynowym o gramaturze 135g-140g,
-format A3,
-treść plakatu w języku polskim i angielskim
-druk jednostronny
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
3. Książeczka ze streszczeniami wykładów i informacja o projekcie 110 egz. Dotyczy wszystkich wykładów przygotowanych przez prezentujących:
- druk dwustronny,
- papier offsetowy 80g/m2,
-format A4,
-druk dwustronny,
- wydruk połączony w elegancki i trwały sposób
-książeczka powinna zawierać maksimum 20 stron
- projekt graficzny do wyboru Zamawiającego
 
4. Identyfikatory ze smyczą 100 Identyfikatory dla uczestników konferencji,
-laminowane lub drukowane na plastikowej karcie
- 2 projekty graficzne, 2 formaty/rodzaje identyfikatorów do wyboru Zamawiającego.
-smycz o szerokości 15, 20 z nadrukiem, wyposażona w karabińczyk do mocowania identyfikatora
 
5. Baner rolowany 3 Baner rolowany:
-2 szt. o wymiarach 850mmx2000mm; 1 szt. o wymiarach 1000mmx2000;
-każdy baner z listwą zatrzaskową,
-każdy baner z dwoma obrotowymi stopami;
- każdy baner wyposażony w torbę transportową;
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego na każdy wymiar baneru
 
6. Notatnik 110 Notes reklamowy (bloczek klejony):
- format A4,
-50-kartkowy,
-zamykany na gumkę z uchwytem na długopis,
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
7. Długopis 110 Plastikowy długopis z silikonową końcówką do obsługiwania smartfonów i tabletów (touch pen):
-wyposażony w niebieski wkład,
- wymiary: 145x11x11mm
 
8. Torby ECO 100 Torby papierowe powstałe w wyniku recyklingu z rączką:
-wymiar 240x100x360mm
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
9. Tabliczki identyfikacyjne/wizytowniki dla ekspertów/prelegentów (z imieniem i nazwiskiem, funkcją, nazwą instytucji) 12 Tabliczki/wizytowniki stojące,
-z przezroczystego, sztywnego tworzywa (plexi);
-wymiar: 200x150mm czy 200x80mm
-2 projekty graficzne do wyboru Zamawiającego
 
3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2014-09-19
3. Termin (słownie): 
zakres 1) w terminie do 30.06.2014r., zakres 2) w terminie do 19.09.2014 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 11
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2014-06-06 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę można składać: - osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić napis: „Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Nie otwierać do 6.06.2014 do godziny 14.00”.
Pokój numer: 
Kancelaria UMB
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
  • pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych (np. bez wymaganych załączników).
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_projekty_graficzne_i_druk_materialow.doc126 KB
wyjasnienie_do_zapytania_ofertowego_nr_sprawy_anz.0601_poig_ud_6_2_2014.doc104.5 KB