Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 205 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań między innymi w projekcie pn.: Białystok PLUS

Nr sprawy: 
2020/BPLUS/ZO/02
Data (wystawienia): 
2020-03-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Analiza celowanej proteomiki do 205 próbek osocza lub surowicy z wykorzystaniem technologii Proximity Extension Assay (PEA), obejmującej identyfikację multipleksową wybranych białek. Szczegółowy opis w załączniku.
Targeted proteomics analysis of up to 205 plasma or serum samples using Proximity Extension Assay (PEA) technology, including multiplex identification of selected proteins. Detailed description in the attachment.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Raczkowski
Telefon kontaktowy: 
605347597 email: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-13 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
elektronicznie na adres andrzej.raczkowski@umb.edu.pl z dopiskiem oferta 2020/BPLUS/ZO/02
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_2020-bplus-zo-02.pdf318.47 KB
formularz_ofertowy_2020-bplus-zo-02.docx13.03 KB
inquiry_2020-bplus-zo-02.pdf409.68 KB
quatation_form_2020-bplus-zo-02.docx13.28 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2020_bplus_zo_02.docx17.14 KB
resolution_of_the_offer_inquiry.docx11.92 KB