Wykonaie ogrodzenia posesji Uniwersytetu Medycznnego w Białymstoku od strony ulicy Żelaznej

Nr sprawy: 
TKE-074/39/2017
Data (wystawienia): 
2017-06-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa i montaż ogrodzenia systemu panelowego wysokości 1,53 m w części z systemową podmurówką betonową.
Szczegółowy opis warunków wykonania zamówienia w załącznikach.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-07-31
2. Okres: 
2017-06-20 - 2017-07-31
3. Termin (słownie): 
czterdzieści dwa dni kalendarzowe
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Janina Chrzanowska
Telefon kontaktowy: 
857485548, 857485551, 857485549
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
kopię polisy ubezpieczenia działalności

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-06-09 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_ogrodzenie_umb_ul._zelazna.doc267.5 KB
mapa_._szkic_trasy_ogrodzenia.pdf449 KB
obmiary_ogrodzenia.pdf218.94 KB
formularz_oferty_3.doc31 KB
wykaz_ofert_z_cenami_na_wykonaie_ogrodzenia.docx13.69 KB