Usługa konserwacji i naprawa dźwigów osobowo towarowych

Nr sprawy: 
TKE-074/48/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie w okresie 36-ciu miesięcy bieżącej konserwacji, naprawa , usuwania awarii, uwalnianie pasażerów, pomiary elektryczne , przygotowanie i uczestnictwo w rocznym odbiorze UDT , dziewięciu urządzeń dźwigowy w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wykaz urządzeń i ich lokalizacja w załącznikach

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-10-01 - 2020-09-30
3. Termin (słownie): 
trzydześci sześć miesięcy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum C1, pokój 1, Dział Konserwacji i Eksploatacji

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrezj Zajczuk, Krzysztof Andrzejewski
Telefon kontaktowy: 
857485551, 857485549
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
kopię dokumentu uprawnień UDT do wykonywania usług dźwigowych.
Kopię dokumentu OC ubezpieczenia działalności.

.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-15 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
umowa_konserwacja_dzwigow_c.prim_._c.u_ecf_cds__cdn_wnoz_2014.2017.doc52 KB
ogloszenie_konkursu_ofert_konserwacja_dzwigow_tke.074.48.2017.doc152 KB
zakres_szczegolowy_prowadzenia_konserwacji_dzwigow_zalacznik_nr_3.doc70.5 KB
formularz_oferty_3.doc30.5 KB
zalaczni_do_formularza_oferty_konserwacja_dzwigow_c.u.__c.p.__ecf._cds._cdn_wnoz.doc48 KB
wykaz_zlozonych_ofert_i__wynikow.xls29 KB