Usługa konserwacji i napraw dźwigów

Nr sprawy: 
TKE/25/2020
Data (wystawienia): 
2020-09-14
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie stałej konserwacji dźwigów z naprawami bieżącymi , pomiarami elektrycznymi, przygotowaniem urządzeń do okresowych kontroli UDT.
w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. (trzydzieści sześć miesięcy)
Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2023-09-30
2. Okres: 
2020-10-01 - 2023-09-30
3. Termin (słownie): 
trzydzieści sześć miesięcy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
152
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
502472715, 857485548,
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Kopia uprawnień UDT do świadczenia usług konserwacyjnych.
Kopia aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie świadczonej działalności.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-22 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB , Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer: 
152
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_o_cena_uslugi_konserwacji_dzwigow_2020.2023.doc65.5 KB
formularz_oferty.doc30.5 KB
zalacznik_do_formularza_oferty_konserwacja_dzwigow_ecf._c.p._c.path_._cbi._cds._cdn_wnoz._ds2..doc60.5 KB
zakres_szczegolowy_prowadzenia_konserwacji_dzwigow_zalacznik_nr_3.doc71 KB
wzor_umowy_konserwacja_dzwigow_w_budynkach_umb.doc80 KB
zalacznik_do_umowy__wykaz__dzwigow_ecf._c.p._c.path_._cbi._cds._cdn_wnoz._ds2..doc57.5 KB