Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim.

Nr sprawy: 
DWF-073/ZPU/1/2/2018
Data (wystawienia): 
2018-11-30
Zapytanie ofertowe: 

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia zajęć w języku angielskim z zakresu:
a) Omiczne podejście do diagnostyki” oraz „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce.
b) Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny” oraz „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy.
c) Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych oraz Proteomika redoks w farmakoterapii
d) Spersonalizowana analityka farmaceutyczna oraz „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii.
e) Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia oraz Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Szkolenie „Omiczne podejście do diagnostyki” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów II roku na kierunku Analityka Medyczna w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 5 godzin wykładu dla 18 studentów w każdym roku akademickim
- 15 godzin seminariów laboratoryjnych (po 5 godzin dla 3 sześcioosobowych grup w każdym roku akademickim).
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 20.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 80.
Szkolenie „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów V roku na kierunku Analityka Medyczna w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 10 godzin seminariów dla trzyosobowej grupy studentów w każdym roku akademickim.
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 10.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 40.

b) Szkolenie „Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów II roku na kierunku Analityka Medyczna w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 5 godzin wykładu dla 18 studentów w każdym roku akademickim
- 15 godzin seminariów laboratoryjnych (po 5 godzin dla 3 sześcioosobowych grup w każdym roku akademickim).
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 20.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 80.

Szkolenie „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów II roku na kierunku Kosmetologia (studia uzupełniające magisterskie) w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 10 godzin seminariów dla trzyosobowej grupy studentów w każdym roku akademickim.
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 10.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 40.
c) Szkolenie „Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów II roku na kierunku Analityka Medyczna w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 5 godzin wykładu dla 18 studentów w każdym roku akademickim
- 15 godzin seminariów laboratoryjnych (po 5 godzin dla 3 sześcioosobowych grup w każdym roku akademickim).
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 20.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 80.

Szkolenie „Proteomika redoks w farmakoterapii” zostanie przeprowadzony w 4 edycjach dla studentów V roku na kierunku Farmacja w rocznikach 2018/19-2021/22 w formie:
- 10 godzin seminariów dla trzyosobowej grupy studentów w każdym roku akademickim.
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 10.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 40.
d) Szkolenie „Spersonalizowana analityka farmaceutyczna” zostanie przeprowadzony w 2 edycjach dla studentów II roku na kierunku Farmacja w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w formie:
- 5 godzin wykładu dla 18 studentów w każdym roku akademickim
- 15 godzin seminariów laboratoryjnych (po 5 godzin dla 3 sześcioosobowych grup w każdym roku akademickim).
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 20.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 40.
Szkolenie „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii” zostanie przeprowadzony w 2 edycjach dla studentów V roku na kierunku Farmacja w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w formie:
- 10 godzin seminariów dla trzyosobowej grupy studentów w każdym roku akademickim.
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 10.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 20.
e) Szkolenie „Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia” zostanie przeprowadzony w 2 edycjach dla studentów III roku na kierunku Farmacja w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w formie:
- 5 godzin wykładu dla 18 studentów w każdym roku akademickim
- 15 godzin seminariów laboratoryjnych (po 5 godzin dla 3 sześcioosobowych grup w każdym roku akademickim).
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 20.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 40.
Szkolenie „Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych” zostanie przeprowadzony w 2 edycjach dla studentów V roku na kierunku Analityka Medyczna w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w formie:
- 10 godzin seminariów dla trzyosobowej grupy studentów w każdym roku akademickim.
Liczba godzin szkolenia w każdym roku akademickim wynosi: 10.
Całkowita liczba godzin szkolenia wynosi: 20.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres:
a) Szkolenie „Omiczne podejście do diagnostyki”
Szkolenie zostanie przeprowadzony w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

Szkolenie „Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce”
Seminaria zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

b) Szkolenie „Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny”
Szkolenie zostanie przeprowadzony w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

Szkolenie „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy”
Seminaria zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

c) Szkolenie „Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych”
Szkolenie zostanie przeprowadzony w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

Szkolenie „Proteomika redoks w farmakoterapii”
Seminaria zostaną przeprowadzone w 4 edycjach w rocznikach 2018/19-2021/22 w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2019/20 – 30 czerwca 2020
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021
Rok akademicki 2021/22 – 30 czerwca 2022

d) Szkolenie „Spersonalizowana analityka farmaceutyczna”
Szkolenie zostanie przeprowadzony w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021

Szkolenie „Analityka farmaceutyczna w biotechnologii”
Seminaria zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021

e) Szkolenie „Zmiany ilościowo – jakościowe w proteomie: diagnostyka i farmakoterapia”

Szkolenie zostanie przeprowadzony w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 (wykłady oraz seminaria laboratoryjne) w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021

Szkolenie „Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych”
Seminaria zostaną przeprowadzone w 2 edycjach w rocznikach 2018/19 i 2020/21 w terminach nieprzekraczających:
Rok akademicki 2018/19 – 15 lipca 2019
Rok akademicki 2020/21 – 30 czerwca 2021

Dopuszcza się składanie szacunkowych ofert częściowych.
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c

Dział: 
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Numer pokoju: 
26
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Zawadzka
Telefon kontaktowy: 
857485841
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-12-05 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Uprzejmie proszę o przesyłanie ofert drogą mailową do dnia 05-12-2018r. na adres: anna.zawadzka@umb.edu.pl
Pokój numer: 
nr 26