Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

Nr sprawy: 
DWNZ/ZPU/4/2018
Data (wystawienia): 
2018-12-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2019-03-01 - 2019-06-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37

Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Numer pokoju: 
1.25
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Gryko
Telefon kontaktowy: 
856865002
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-12-21 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pokój numer: 
1.23
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_1_-__praca_z_pacjetem_onkologicznym_i_nieuleczalnie_chorym_i_u_kresu_zycia.docx270.31 KB