Świadczenie usługi cateringowej w trakcie dwóch edycji 2-dniowych szkoleń dla pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
3/CSM/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-02-14
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres usługi obejmuje przygotowanie:

a) Serwisu kawowego, obejmującego co najmniej:

- Bufet słodki - kruche ciastka (min. 3 rodzaje, łączna min. waga 200 gram na 1 osobę), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie minimum 200 gram ciasta na osobę),
- Napoje gorące – gorąca woda (w ilości dostosowanej do liczby uczestników), kawa rozpuszczalna, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty
- Napoje zimne (podawane w dzbankach) – woda niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 500 ml/osoba)
Serwis kawowy winien być przygotowany na około 30 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i być dostępny dla uczestników przez cały dzień szkoleniowy.

b) Ciepłego bufetu, obejmującego co najmniej:
• Zupa gulaszowa (po minimum 300 ml na osobę)
• Zapiekanka jarska z warzyw (po minimum 400 gram na osobę

Przedstawiony zakres usługi dotyczy porcji na osobę na dzień szkolenia. Menu powinno różnić się w każdym dniu szkoleniowym.

Szczegóły zamówienia zawarto w załączniku nr 5 "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia".

3. Kryteria oceny:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Szkolenie będzie realizowane w dniach: - 24-25.02.2017 r. – I edycja szkolenia; - w okresie marzec – czerwiec 2017 r. – II edycja szkolenia, o dokładnym terminie szkolenia w ramach II edycji Wykonawca zostanie poinformowany na co najmniej 10 dni przed terminem szkolenia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych UMB
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” - Załącznik nr 2.
2. „Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej” - Załącznik nr 3
3. Przykładowe 2-dniowe menu.
4. Pozostałe dokumenty – referencje (jeśli dotyczy).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-02-21 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta – zapytanie ofertowe na catering nr 17/CSM/US/2016 – nie otwierać przed 26.10.2016 r.” do dnia 25.10.2016 r. na adres Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w sekretariacie.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc165 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
zalacznik_nr_3_-_klauzula_spoleczna.doc153 KB
zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy_na_swiadczenie_uslugi.pdf314.22 KB
zalacznik_nr_5_-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf357.08 KB
3_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.35 KB