Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-elektrycznych

Nr sprawy: 
TZ.220.3.E.2020
Data (wystawienia): 
2020-10-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Towar będzie dostarczany do warsztatu elektrycznego na ul. Mickiewicza 2C na dokumenty WZ a faktury w formacie PDF wysyłane na efaktura@umb.edu.pl . Termin wykonywania umowy 28.10.2020-27.10.2021

Oferty proszę składać na adres email:

marcin.pawluczuk@umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok, Marcin Pawluczuk 85 748 55 44

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-10-21 09:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
  • nie dopuszcza się stosowania zamienników dla wskazanych nazw handlowych materiałów elektrotechnicznych.
ZałącznikWielkość
pytania_i_odpowiedzi_do_zapytania_ofertowego_na_materialy_instalacyjno.docx18.73 KB
zapytanie_ofertowe_materialy_elektryczne_2020.xls75.5 KB
zestawienia_ofert_2020_1.docx17.38 KB