Remont schodów zewnętrznych w technologii żywicy epoksydowej przy budynku Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
TKE.9.2020
Data (wystawienia): 
2020-04-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Remont schodów zewnętrznych w technologii żywicy epoksydowej przy budynku Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-07-10
2. Okres: 
2020-05-22 - 2020-07-10
3. Termin (słownie): 
Dziesiąty lipiec 2020
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
152
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy: 
85 748–55–48 i 85 748–55–51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-15 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
152
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
opz_schody_ecf.docx33.92 KB
przedmiar_remont_schodow_zewnetrznych.pdf41.85 KB
formularz_ofertowy.docx14.52 KB
schody_od_strony_collegium_universum.pdf746.2 KB
schody_od_strony_parku.pdf540.64 KB
schody_od_strony_collegium_universum1.jpg4.34 MB
schody_od_strony_collegium_universum2.jpg4.41 MB
schody_od_strony_parku1.jpg4.21 MB
schody_od_strony_parku2.jpg3.49 MB
informacja_dla_oferentow.docx11.85 KB
informacja_z_otwarcia_ofert.docx15.49 KB