Remont 7 pomieszczeń (sal wykładowych) w bloku M Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
TIN/TKE.1.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont 7 pomieszczeń (sal wykładowych) w bloku M Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zamówienie obejmuje swym zakresem następujące pomieszczenia:

• Pomieszczenie 7013/1 i 7010/2 – łącznie około 120 m2
• Pomieszczenie 7004/4 – około 28 m2
• Pomieszczenie 7002/5 – około 33 m2
• Pomieszczenie 7001 – około 34 m2
• Pomieszczenie 7015 – około 35 m2
• Pomieszczenie 7005 – około 52 m2

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-08-28
2. Okres: 
2020-07-01 - 2020-08-28
3. Termin (słownie): 
Dwudziesty ósmy sierpień 2020 r,
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
152
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy: 
85 748–55–48 i 85 748–55–51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-31 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
152
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.docx14.46 KB
opz_blok_m.docx33.94 KB
stwiorb_blok_m.doc163 KB
zalacznik_siedzisko.jpg1.48 MB
zalacznik_siedzisko1.jpg1.18 MB
pomieszczenie_7001_i_7002.pdf846.22 KB
pomieszczenie_7004.pdf836.34 KB
pomieszczenie_7005.pdf818.98 KB
pomieszczenie_7010.pdf797.37 KB
pomieszczenie_7013.pdf772.72 KB
pomieszczenie_7015.pdf927.03 KB
remont_przedmiar.pdf78 KB
informacja_z_otwarcia_ofert.docx14.31 KB
tin.tke_.1.2020_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc62 KB