Przygotowania do druku oraz wydruk książek streszczeń na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017".

Nr sprawy: 
13/ARKNOW/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przygotowanie do druku książki streszczeń:
- karta tytułowa
- karta przedtytułowa
- spis treści (wg. sesji)
- indeks (wg. nazwisk autorów abstraktów)
- blok książki (podział na rozdziały, nagłówki tytułowe rozdziałów, strony tytułowe rozdziałów)

2) Wydruk 500 sztuk książek streszczeń w formacie B5:
- oprawa miękka klejona na gorąco,
- max. 500 stron,
- grzbiet prostokątny.
Okładka:
- papier kredowany, błyszczący, 250g,
- zadruk jednostronny 4+0,
- laminowanie jednostronnie mat.
Parametry bloku książki:
- strony czarno-białe i około 25 stron kolorowych,
- papier 80g,
- druk dwustronny.

3) dostawa książek streszczeń do siedziby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Książka posiada numer ISBN.

Zamawiający przekaże treści, które muszą być zamieszczone w książce na dwa tygodnie przed datą realizacji zamówienia, tj. do dnia 31.03.2017 r.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-04-14
3. Termin (słownie): 
czternasty kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
KNOW
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Natalia Wasilewska, Aleksandra Rutkowska
Telefon kontaktowy: 
788 880 352; (85) 748 54 17
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-25 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Jana Kilińskiego 1. Na kopercie proszę dopisać numer zapytania ofertowego oraz "Nie otwierać przed 25.01.2017"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
2._formularz_ofertowy.doc208.5 KB
3b._rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf144.57 KB