Przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób z zakresu wykorzystania pakietu R do statystycznej analizy danych genetycznych.

Nr sprawy: 
12/ERKNOW/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 4 osób z zakresu wykorzystania pakietu R do statystycznej analizy danych genetycznych.
Szkolenie będzie przeprowadzone dla czterech osób, w siedzibie Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych
• Przygotowanie skryptów dla systemu R ułatwiających pracę z własnymi danymi po zakończeniu szkolenia
• Przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowany personel, posiadający udokumentowaną wiedzę w postaci Certyfikatów, Dyplomów.
• Przewidywany czas szkolenia –7 dni (po 5 godzin zegarowych dziennie + przerwy, z czego 50% pracy przy komputerze i 50% prezentacji)
• Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową (w tym w komputer dla uczestnika)
• Ewentualne koszty dojazdu i noclegu osób szkolących pokrywane są we własnym zakresie Oferenta.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-02-16 - 2017-03-10
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Numer pokoju: 
64
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Roszkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 17
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-19 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr 12/ERKNOW/2017. Nie otwierać przed 19.01.2017 r., godz. 12:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_statystyka.docx76.11 KB