Przeprowadzenie 3-tygodniowego treningu 36 kolarzy, z zapewnieniem opieki trenerskiej i archiwizacją danych.

Nr sprawy: 
AGU.17.09.2020
Data (wystawienia): 
2020-09-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie 3-tygodniowego treningu 36 kolarzy, z zapewnieniem opieki trenerskiej i archiwizacją danych, składającego się z trzech 3-godzinnych sesji laboratoryjnych na sterowanym komputerowo trenażerze rowerowym tygodniowo
- Wyżywienie dla zawodników w dniach treningowych
- Okres realizacji od grudnia 2020 do czerwca 2021
- Ze względu na miejsce zamieszkania zawodników oraz lokalizację laboratorium, w którym będą prowadzone testy wysiłkowe, zlecenie musi zostać zrealizowane na terenie Warszawy

Uczestnicy będą podzieleni na trzy 12-osobowe grupy, każda z nich będzie trenowana w innym terminie i warunkach:
1 – trening w warunkach normalnej dostępności tlenu
2 – trening w normobarycznej komorze hipoksycznej, w warunkach symulowanej wysokości 2134m n.p.m.
3 – trening w warunkach normalnej dostępności tlenu, osobom tym dodatkowo na okres 3 tygodni należy zapewnić możliwość codziennego spędzenia wieczoru oraz snu w normobarycznej komorze hipoksycznej w warunkach symulowanej wysokości 2134m n.p.m.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-12-01 - 2021-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Zakład Fizjologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
prof. dr hab. Marcin BARANOWSKI
Telefon kontaktowy: 
85 748-56-24
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-28 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc26.5 KB
wybor_oferty..docx15.19 KB