Przegląd roczny czterech agregatów prądotwórczych

Nr sprawy: 
TKE/8/2020
Data (wystawienia): 
2020-04-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie obsługi technicznej: przegląd roczny z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa), pomiarów elektrycznych izolacji prądnic i regulacji układów sterujących w czterech agregatach prądotwórczych użytkowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Szczegóły dotyczące agregatów , zakres przeglądu, warunki umowy/zlecenia w załącznikach.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-05-31
2. Okres: 
2020-05-11 - 2020-05-31
3. Termin (słownie): 
do końca miesiąca maja br.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
Dział Konserwacji i Eksploatacji

Dział: 
Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
502472715, 857485548,
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Poświadczenie rejestracji podatkowej VAT i rachunku bankowego w "białej księdze"

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-08 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji , mail: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
ramowy_zakres_przegladu_agregatow_pradotworczych.doc31 KB
zlecenie_umowa_uslugi_tke....._wzor.doc48 KB
zapytanie_ofertowe_przeglad_agregatow_pradotorczych_2020..doc267 KB
informacja_o_cenach_ofert_przegladu_agregatow_pradotworczych.xls30.5 KB