Szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia