Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”