przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”