Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich