„Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” – cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana)