Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki