Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia teoretyczno-praktycznego „Szkolenie endodontyczne na fantomach”, obejmującego zajęcia warsztatowe (dla studentów V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB).