„Szkolenia z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry” cz. I (podstawowa) i cz. II (zaawansowana) w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”