Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem na potrzeby naukowe UMB