Dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych