Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, cyklu szkoleń zamkniętych z zarządzania projektami dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.