Zmiana terminu dostawy. Dostawa platynowych elektrod stymulujących dla Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB