Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka