Dostawa aparatu do elektroporacji kwasów nukleinowych dla Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB