Dostawa penetrometru stożkowego z dodatkowym wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Zakładu Farmacji Stosowanej UMB