Postępowanie na usługę transportową taxi próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB.

Nr sprawy: 
AGU-231/ 1 /U/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot postępowania: Odebranie materiału badawczego z Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:
Przedmiot zamówienia ma polegać na: Po otrzymaniu informacji o konieczności przewiezienia próbek z poradni wskazanej przez koordynatora badań z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Zakładu Medycyny Rodzinnej, należy stawić się w poradni lekarza rodzinnego (wykaz w załączeniu), gdzie będzie przygotowany materiał badawczy, odpowiednio zapakowany, który po pokwitowaniu odbioru należy przetransportować do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, oraz przekazać za pokwitowaniem do dalszych badań. W trakcie trwania okresu realizacji zamówienia uczestniczyć ma 225 pacjentów.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-01-16 - 2017-04-30
3. Termin (słownie): 
Od szesnastego stycznia 2017 roku do trzydziestego kwietnia 2017 roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług pok. nr 15

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy: 
85 748 5541
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-04 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1 lewe skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
dokument1.docx13.42 KB
formularz_ofertowy.doc26.5 KB
poradnie_z_nipami.docx20.36 KB
wybor_oferty_taxi.doc74.5 KB