Pobranie i analiza próbek krwi żylnej w ramach projektu naukowego.

Nr sprawy: 
AGU-06.10.2020
Data (wystawienia): 
2020-10-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Pobranie i analiza próbek krwi żylnej w ramach projektu naukowego
- zapewnienie personelu i materiałów do pobrania 108 próbek krwi (dziewięć wizyt po 12 próbek ) w miejscu przeprowadzenia doświadczeń (Warszawa, Młociny) w okresie listopad-maj
- wykonanie badania morfologii ogólnej, odsetka retikulocytów oraz lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL i trójglicerydy) w 108 próbkach
- pobrania muszą zostać przeprowadzone z użyciem igieł kompatybilnych z probówkami próżniowymi firmy Sarstedt lub posiadających złącze tupu Luer

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-12-07 - 2021-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c,

Dział: 
Zakład Fizjologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Prof. Marcin Baranowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 5624
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-12-04 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc26.5 KB