Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Nr sprawy: 
TIN.2111.DS1.1.105.2017
Data (wystawienia): 
2017-08-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku pn. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
90 dni od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich

Dział: 
Dział Inwestycji
Numer pokoju: 
111 (parter)
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
inż. Bogusław Awdziewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 45
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-11 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria ogólna, lewe skrzydło Pałacu Branickich
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
opz-ds1-system_oddymiania_klatek_schodowych-09082017.pdf77.21 KB
zal_nr_1_do_opz.pdf1.46 MB
zal_nr_3_do_opz.pdf5.78 MB
zal_nr_4_do_opz.pdf2.39 MB
zal_nr_5_do_opz.pdf3.57 MB
zal_nr_6_do_opz.pdf2.49 MB
wzor_umowy.docx47.58 KB
zal_nr_2_do_opz.zip5.23 MB
formularz_ofertowy_1.doc29 KB
wybor_oferty-ds1-umb.pdf693.51 KB