Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy Pałacu Branickich

Nr sprawy: 
TIN.2110.PB.70.2018
Data (wystawienia): 
2018-09-18
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące wyłonienia Wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy w korpusie głównym Pałacu Branickich w Białymstoku

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy znajdujących się w korpusie głównym Pałacu Branickich w Białymstoku na parterze i I piętrze wraz z klatka schodową.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
3 miesiące od daty zawarcia umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15 - 089 Białystok

Dział: 
Inwestycji
Numer pokoju: 
112
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marta Kołosow
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 47
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-25 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria ogólna
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
6_-_rzut_parteru_korpus_glowny.pdf2.35 MB
9_-_rzut_i_pietra_korpus_glowny.pdf2.85 MB
postanowienie_pkw_psp.pdf1.35 MB
ekspertyza_w_sprawie_warunkow_bezpieczenienstwa_pozarowego.pdf3.4 MB
opz_-_sien_wielka_korytarze.pdf199.08 KB
formularz_ofertowy.doc32 KB
umowa_korytarze_palac_branickich.doc113.5 KB