OKULARY OCHRONNE TYPU YSA1

Nr sprawy: 
TZ-231/1/4 / 40 / 2019
Data (wystawienia): 
2019-11-29
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

OKULARY OCHRONNE TYPU YSA1 - 129 szt.
Powłoka zapobiegająca parowaniu
Odporne na zarysowania
Kategoria II dyrektywy 89/686/EEC dla środków ochrony indywidualnej
Regulowane zauszniki, zapewniają dopasowanie do każdej twarzy i kształtu głowy użytkownika
Zgodne z normą EN 166
Boczne panele pozwalają na pełną ochronę
Górna osłona zintegrowana z ramą
Odporność na zagrożenia mechaniczne, krew, i inne płyny

Oferty proszę składać na adres email:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Oświadczam,że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczona na stronie:
www.zamówienia.umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
12 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-05 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymsttoku, 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zestawienie_ofert-_okulary_ochronne_2019.xls26 KB