Naprawa mocowania podstaw stolików odkładanych w sali wykładowej

Nr sprawy: 
TKE-074/6/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie miejscowych napraw (około 10 sztuk) zamocowania stojaków stolików odkładanych ( wraz z robotami towarzyszącymi: naprawa posadzki, naprawa podłoża pod posadzki). W sali wykładowej Aula im. prof Buluka w budynku C Collegium Uniwersum UMB w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2c

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i terminu realizacji przedmiotu zamówienia
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-02-28
2. Okres: 
2017-02-13 - 2017-02-28
3. Termin (słownie): 
17 dni
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Janina Chrzanowska, Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
0857485551, 663498745, 0857485548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-02-06 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
16011701zapytanie_ofertowe_i_warunki_zlozenie_oferty.pdf3.78 MB
16011702_schemat_montazu_stolikow_i_siedzisk.pdf2.83 MB
16011703_zdjecia_aktusalnego_stanu_miejsc_do_naprawy.pdf15.27 MB