na stanowisko wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 o wykonani

Nr sprawy: 
ARE/BIOOPA/1/2020
Data (wystawienia): 
2020-01-15
Zapytanie ofertowe: 

na stanowisko wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” nr umowy STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED - w ramach zadania nr 1.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Liczba poszukiwanych wykonawców – trzy osoby.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowywanie nie mniej niż 110 skafoldów tj. fragmentów skóry ludzkiej decelularowanej metodami enzymatycznymi i chemicznymi według ściśle określonej i ustalonej procedury przez zamawiającego. Preparatyka obejmuje usunięcie naskórka, decelularyzację, liofilizację oraz przygotowanie do sterylizacji radiacyjnej fragmentów skóry.

Kandydaci powinni spełnić następujące wymagania:
- doświadczenie zawodowe w przetwarzaniu tkanki skórnej w banku tkanek min. 3 lata.

Dodatkowe informacje:
Jednostka, w której wykonywana będzie procedura przygotowania przeszczepów skóry posiada pozwolenie Ministra Zdrowia w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dopuszczania do obiegu skóry.

Wynagrodzenie płatne za każdą przepracowaną godzinę (60 min.) pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Dodatkowe informacje:
1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert ARE/BIOOPA/1/2020 ogłoszony w ramach projektu NCBR128 „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”.
2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4) Oferta powinna być podpisana.
5) Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: ARE/BIOOPA/1/2020

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
5 miesięcy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Magdalena Bogdan, Dział Rozwoju i Ewaluacji – sprawy formalne
Dr Andrzej Eljaszewicz, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – sprawy merytoryczne

Dział: 
Dział Rozwoju i Ewaluacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Bogdan
Telefon kontaktowy: 
85 748 5655
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Życiorys
2. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-24 15:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_umb.doc51 KB
informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_umb.docx36.91 KB
oswiadczenie_do_umowy_zlecenienowe.doc66 KB