Modernizacja instalacji SSP Pałac Branickich

Nr sprawy: 
TKE/20/2020
Data (wystawienia): 
2020-07-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Modernizacji fragmentu czynnej instalacji SSP w budynku głównym Pałacu Branickich polegającej na jej dostosowania do możliwości współpracy z centralą SSP POLON 6000 zainstalowaną w portierni korpusu głównego Pałacu Branickich”.
Zakres szczegółowy:
1. Demontaż, przechowanie i utylizacja urządzeń SSP
2. Dostawa i montaż nowych czujek z osprzętem i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
3. Dostawa i montaż modułów linii dozorowych .
4. Lokalne zmiany okablowania instalacyjnego.
5. Programowanie i konfiguracja central SSP- POLON 6000 i TELSAP2100,
6. Pomiary i testy instalacji
7. Dokumentacja powykonawcza .
Termin wykonania : 17.08.2020- 26.09.2020r.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-09-26
2. Okres: 
2020-08-17 - 2020-09-26
3. Termin (słownie): 
sześć tygodni od podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
152
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
502472715, 857485548,
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-08-07 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB , Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer: 
152
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_modernicacja_instalacji_ssp_w_palacu_branickich.doc58.5 KB
formularz_oferty.docx16.87 KB
zalaczniki.zip60.68 KB
opis_wykonaia_robot_w_instalacji_ssp_palacbranickich-_prawe_skrzydlo..doc50.5 KB
1_schemat_instalacji_ssp.pdf14.68 MB
2_rzut_parteru.pdf39.71 MB
3_rzut_i_pietra.pdf34.86 MB
3a_rzut_polpieter.pdf389.93 KB
4_rzut_ii_pietra.pdf22.18 MB
4a__rzut_ii_pietra_-sala_senatu.pdf17.01 MB
5_rzut_strychu.pdf40.07 MB
5a_rzut_strychu_uzupelnienie_wentylatornia.pdf24.05 MB
5b_schemat_podlaczenia_klap_pozarowych_wentyaltornia_strych.pdf449.74 KB
informacja_dla_oferentow__z_dnia_30.07.2020_r..doc263.5 KB
formularz_oferty_ze_zmianami___30.07.2020_r..docx16.99 KB
opis_wykonania_robot_w_instalacji_ssp_palacbranickich_korpus_glowny___ze_zmianami_30.07.2020_r..doc51.5 KB