Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”

Nr sprawy: 
ANZ/3/STRATEGMED2
Data (wystawienia): 
2017-12-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. przygotowanie histologicznych analiz nowo powstałych acelularnych rusztowań biologicznych (ADM),
2. sprawdzaniu jakości uzyskiwanych danych zgodnie z aktualnymi standardami badań z materiałem tkankowym,
3. opracowanie uzyskanych wyników.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Kwestie merytoryczne można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Patomorfologii Lekarskiej; dr hab. Joanna Reszeć, tel. 85 748-59-23

Dział: 
Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Bogdan, Dr hab. Joanna Reszeć
Telefon kontaktowy: 
85 748 5655, 85 748-59-23
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Życiorys,
2. Kopię publikacji potwierdzającej współautorstwo kandydata,
3. Zaświadczenie dotyczące uczestnictwa w badaniach naukowych lub certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem potwierdzający uczestnictwo w międzynarodowej konferencji,
4. Kopię dyplomu uzyskania stopnia magistra w zakresie biotechnologii, analityki medycznej kierunki lekarskiego lub pokrewnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
5. Zaświadczenie, wystawione przez osobę upoważnioną, uczestnictwa w studiach III stopnia.
W życiorysie prosimy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-12-11 15:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc29.5 KB