DROBNE ARTYKULY MEDYCZNE JEDNORAZOWE

Nr sprawy: 
TZ-231/1/3/256/19/3
Data (wystawienia): 
2019-11-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Drobne artykuly medyczne jednorazowe

Oferty proszę składać na adres email:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO
zamieszczona na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-04 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
-formularz_cenowy_p.22-_przetarg_csm_2019.pdf157.3 KB
zestawienie_ofert-_ipson.pdf101.88 KB