Dostawa urządzenia do rozpoznawania koloru zębów

Nr sprawy: 
TZ.220.10.2020.ZO.43.ZPUII
Data (wystawienia): 
2020-10-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
cena + ocena techniczna + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
261
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Justyna Tomaszuk-Gryko
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 36
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-03 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_i_2_urzadzenie_do_rozpoznawania_koloru_zebow.docx280.63 KB
zalacznik_nr_3_urzadzenie_do_rozpoznawania_koloru_zebow.docx269.9 KB
zalacznik_nr_4_opis_kryteriow_ktorymi_zamawiajacy_bedzie_sie_kierowal_przy_wyborze_ofert.docx50.95 KB
wzor_protokolu_odbioru.docx268.69 KB
uniewaznie_zapytania_ofertowego_tz.220.10.2020.zo_.43.zpuii_.docx259.38 KB