dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.4
Data (wystawienia): 
2020-06-10
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mailowy:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Część...wg załącznika nr ..

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 12 dni od daty otrzymania zamówienia od zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
86 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-17 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersystet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rekawice_lateksowe_2020-arkusz_ofertowy.pdf123.85 KB
zestawienia_ofert_2020.docx18.88 KB