Dostawa masek ochronnych i przyłbic z podziałem na 4 części

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.3
Data (wystawienia): 
2020-05-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e0mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Część...- wg załącznika nr ..

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 21 dni od daty otrzymania zamówiena od zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-01 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
maseczka_ochronna_z_filtrem_2020-_arkusz_ofertowy_2020.pdf62.47 KB
maseczka_ochronna_z_filtrem_2020-_arkusz_ofertowy_2020-5.pdf60.87 KB
oslona_twarzy-_przylbica__2020-_arkusz_ofertowy_2020-4.pdf61.68 KB
maseczka_ochronna_z_filtrem_2020-_arkusz_ofertowy_2020-2.pdf61.96 KB
zestawienia_ofert_2020.docx19.04 KB