Dostawa i montaż wykładziny podłogowej

Nr sprawy: 
TKE-074/18/2019
Data (wystawienia): 
2019-06-27
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa i montaż wykładziny podłogowej:
1. Zakład Biofizyki - Pomieszczenie 106
2. Zakład Biofizyki - Pomieszczenie 107
3. Zakład Farmakologii – korytarz
4. Portiernia Pałac Branickich
Szczegółowy opis w załączniku nr 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-08-19
2. Okres: 
2019-07-15 - 2019-08-19
3. Termin (słownie): 
Dziewiętnasty sierpień 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy: 
748–55–48, 748–55–51
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-07-12 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zakres_zaklad_biofizyki.png84.03 KB
zakres_zaklad_farmakologii.png108.56 KB
zakres_portiernia.png358.09 KB
formularz_cenowy.docx33.14 KB
zalacznik_nr_1.docx16.35 KB